Systems Engineering bij de realisatie van de Berlagebrug in opdracht van Mobilis.

Over het project

De Berlagebrug is een elektromechanisch aangedreven basculebrug. Dit Rijksmonument uit 1932, voldoet niet meer aan het wettelijk gestelde veiligheidsniveau en veroorzaakt al geruime tijd overlast bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gaan o.a. over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje.

Begin 2022 is er een start gemaakt met de monumentale restauratiewerkzaamheden. Bij dit rijksmonument horen ook de Schollenbrug, twee roeiloodsen en de kademuren. Het gaat hierbij om het restaureren en vervangen van metselwerk, voegen, smeedwerk en natuursteen. Vanaf de zomer van 2023 start Mobilis met de uitvoering en wordt het beweegbare deel van de Berlagebrug vervangen. Tegelijkertijd vervangt het GVB het spoor en wordt er gewerkt aan de fietspaden. Er komt een hulpbrug voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten.

De Berlagebrug over de Amstel is de verbinding tussen de Vrijheidslaan in stadsdeel Zuid en de Mr. Treublaan in stadsdeel Oost.

Mobilis start met renovatie Berlagebrug Amsterdam.

Bron: mobilis.nl

berlagebrug amsterdam
Bron: https://www.iamsterdam.com/nl/amsterdam-qr/oost-watergraafsmeer/berlagebrug

Onze rol in het project

Namens Synergie projectmanagement is er een Systems Engineer werkzaam op dit project.

Info

Projectnaam:
Systems Engineering Berlagebrug
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
Opdrachtnemers:

Mobilis

Locatie:
Amsterdam
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
2023/ 2024