Projectmanagement, Projectbeheersing, Contractmanagement & Technisch management bij de uitvoering van de Oosterweelverbinding.

Over het project

Project Oosterweelverbinding – Ring Antwerpen is één van de grootste infraprojecten in Europa.

Door de Oosterweel te bouwen, wordt de Antwerpse Ring (R1), volledig rond gemaakt. Er wordt ook verkeersveilige infrastructuur aangelegd die tegelijkertijd zorgt voor een meer leefbare omgeving voor iedereen. De ruimte die vrijkomt door de overkapping van de Ring wordt gebruikt om wijken met elkaar te verbinden, met meer groen en schonere lucht.

Verkeer dat enkel de stad passeren evenals havenverkeer, wordt via een besturingssysteem zoveel mogelijk rond de stad geleid langs het zogenaamde “Haventracé”. Zo is er niet alleen minder verkeer op de Ring, maar ook minder sluipverkeer in de stad en de omliggende districten en gemeenten.

De bouw van de Oosterweelverbinding is een eerste stap naar deze ambitie. Door het wegverkeer onder de grond te sturen, komt er op de overkapping ruimte vrij voor parkeren en is de lucht er schoner.

Door te investeren in fietsvoorzieningen zoals nieuwe fietspaden, fietsbruggen en deelfietsen evenals in openbaar vervoer en vlotte aansluitingen wordt ervoor gezorgd dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen met de fiets, trein, tram, waterbus, deelsystemen gebeurt.

Bron: oosterweelverbinding.be

Foto: degroteverbinding.be

Onze rol in het project

Vanuit Synergie projectmanagement ondersteunen we momenteel op het gebied van Contractmanagement, Projectmanagement, Projectbeheersing, Technisch management en Tendermanagement.

Enthousiast over dit project?

Neem contact op met Leon van Vloten
06 - 50 98 75 38 06 - 50 98 75 38
leon@synergie-pm.nl

Info

Projectnaam:
Project-, Contract-, Technisch management & Projectbeheersing Oosterweelverbinding
Opdrachtgever:
Lantis
Opdrachtnemers:

Diverse aannemerscombinaties

Locatie:
Antwerpen
Projectomzet:
4,5 miljard
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
2030