Projectbeheersing bij de realisatie van dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei in opdracht van aannemer de Vries en van de Wiel.

 

Over het project

In Cortenoever en Voorsterklei zijn landinwaarts nieuwe dijken gekomen, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De huidige dijken zijn op enkele plaatsen verlaagd tot drempels. Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en nieuwe dijk mee en verlagen dan de waterstand in de IJssel. Cortenoever en Voorsterklei gaan gemiddeld 1x per 25 jaar meestromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie kan blijven bestaan.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Rivier

Onze rol in het project

Namens Synergie projectmanagement waren er een Projectbeheersingsmanager en een (tijdelijke) Procesmanager werkzaam op dit project.

Info

Projectnaam:
Projectbeheersing dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat | Waterschap Vallei en Veluwe
Opdrachtnemers:

Aannemer de Vries & van de Wiel

Locatie:
Brummen
Projectomzet:
€ 75 - 100 mio
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
31 oktober 2016