Interne audits voor de gehele portfolio aan onderhoudscontracten van Volker Infra Asset Management.

Over het project

Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers besteden steeds vaker meerjarig onderhoud van hun areaal uit aan de markt. Volker Wessels had in 2014/2015 negen van dit soort contracten in portefeuille waaronder de vaarwegen Zuid-Holland en Oosterscheldekering en de luchthaven Schiphol.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Onze rol in het project

Om de kwaliteit van de projectteams op deze onderhoudscontracten te verbeteren en te borgen hebben wij gedurende anderhalf jaar alle interne audits verzorgd. Bij deze audits was het van belang om inzicht te krijgen in de lopende processen en te adviseren over kwaliteitsverbetering. Daarnaast hebben we eigen medewerkers ‘on the job’ opgeleid en getraind om interne audits te kunnen houden. Concrete resultaat van deze samenwerking is een betere waardering van Rijkswaterstaat voor de projecten in portefeuille en het betaalbaar krijgen van de werkzaamheden.

Synergie projectmanagement heeft ons geholpen beter te presteren op de werken die wij uitvoeren voor onze klanten.
Michiel Kool, Manager lntergrale Procesbeheersing Volker lnfra Assetmanagement

Info

Projectnaam:
Interne Audits VIAM
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Opdrachtnemers:

VolkerInfra Asset Management

Locatie:
Diverse
Projectomzet:
n.v.t.
Projectfase:
Uitvoeringsfase onderhoud
Oplevering:
n.v.t.