Procesmanagement bij de uitvoering van de herinrichting N241 in opdracht van Boskalis.

Over het project

De A.C. de Graafweg (N241) verbindt de N242 met de A7 en loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting moeten de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A.C. de Graafweg worden verbeterd. Tegelijkertijd wordt een drinkwatertransportleiding naast de weg verlegd. Om geld en tijd te besparen en de overlast voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, combineren de provincie en PWN de werkzaamheden.

Het verleggen van de kabels en leidingen en de werkzaamheden aan de weg beginnen in 2022. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond.

Bron: noord-holland.nl

n241
Foto: noord-holland.nl

Onze rol in het project

Namens Synergie projectmanagement is er een Integrale Planner werkzaam op het project.

Info

Projectnaam:
Procesmanagement herinrichting N241
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Opdrachtnemers:

Boskalis

Locatie:
Noord-Holland
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
2024