Technisch management & Omgevingsmanagement bij de realisatie van Windplan Groen in opdracht van Van Gelder.

Over het project

Windplan Groen is een plan van 90 nieuwe windturbines dat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen omvat. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.
Nabij het Olsterpad in Dronten worden een onderstation en een transformatiestation gebouwd waarop straks deze 90 windturbines worden aangesloten. Acht aaneengesloten windparken van Windplan Groen delen straks één aansluiting van 500 MW en hebben daarnaast gezamenlijk een privaat net (GDS) opgericht. Dat GDS wordt aangesloten op het landelijke netwerk via het onderstation van Liander/TenneT.

Bron: vangelder.nl, windplangroen.nl

windplan groen
Bron: https://www.windplangroen.nl/

Onze rol in het project

Namens Synergie projectmanagement is/was er een Ontwerpleider, Omgevingsmanager en een Vergunningenmanager werkzaam op dit project.

Info

Projectnaam:
Technisch management & Omgevingsmanagement Windplan Groen
Opdrachtgever:
Liander/Tennet
Opdrachtnemers:

Van Gelder Kabel-,Leiding- en Montagewerken, Hitachi ABB

Locatie:
Flevoland
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
april 2022