Omgevingsmanagement bij de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum in opdracht van Dura Vermeer.

Over het project

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet de hoogwaterproblematiek in het gebied oplossen. De hoogwaterbescherming achter de kades moet naar het niveau van 1/250 per jaar en de waterstand moet 35 cm omlaag. De gebiedsontwikkeling draagt daarnaast bij een het ontwikkelen van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid in Wanssum en het biedt ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) worden er tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.

Bron: www.ooijen-wanssum.nl

https://www.ooijen-wanssum.nl/beeld/fotos/

Onze rol in het project

Namens Synergie projectmanagement was er een Omgevingsmanager werkzaam op dit project.

Info

Projectnaam:
Omgevingsmanagement Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat | Provincie Limburg | Waterschap Limburg | meerdere gemeentes
Opdrachtnemers:

Aannemerscombinatie Mooder Maas: Dura Vermeer en Ploegam

Locatie:
Noord-Limburg
Projectomzet:
230 miljoen euro
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
eind 2020