System Engineering bij de uitvoering van IJmuiden Ver Alpha in opdracht van Dutch Boosting Group.

Over het project

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee – IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren. Hiervoor zijn twee verbindingen van elk 2 GW nodig. “Net op zee IJmuiden Ver Alpha” is daar één van. Verbinding Alpha wordt op zee gebouwd, op dit converterstation komt de stroom van de windturbines samen. Om stroomverlies te voorkomen wordt de wisselstroom omgezet naar gelijkstroom en via het ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land getransporteerd.

Bron: www.tennet.eu

net op zee ijmuiden ver alpha
Foto: Netopzee.eu

Onze rol in het project

Namens Synergie projectmanagement is er een Systems Engineer werkzaam op het project.

Info

Projectnaam:
Systems Engineering IJmuiden Ver Alpha
Opdrachtgever:
Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Opdrachtnemers:

TenneT

Locatie:
Kust van IJmuiden
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
Juni 2022